Torngrund Group anställer ny CFO

2023-01-27

Fastighetsbolaget Torngrund Group har gjort ett nyförvärv i form av Tony Petas som närmast kommer från SBB där han ansvarat för projekt och joint venture i sin roll som projektcontroller.  

Rollens ansvarsområden kommer innefatta bland annat:

  • Övergripande ansvar för koncernens ekonomi
  • Intern och extern rapportering
  • Kontakt med bankerna  

Tony kommer komplettera det befintliga teamet på ekonomi hos Torngrund Group som i dagsläget består av Matilda Herrlin, ekonom.  

”Jag är tacksam över att ha fått förtroendet som CFO för Torngrund Group. Det känns extra spännande att arbeta nära hela organisationen i en onoterad miljö då jag närmast kommer från ett stort börsnoterat bolag.  

Grundidén med Egenlokal är något jag verkligen tror är helt rätt i tiden, framför allt för att stärka näringslivet i de kommuner och städer vi etablerar oss i men också med tanke på världsläget med stigande räntor och inflationsjusterade hyror som drabbar alla bolag. Att äga sin egen nyproducerade och energieffektiva industrifastighet är en investering i verksamheten och ett bra sätt att sänka de fasta kostnaderna för ditt företag.”, säger Tony.  

Tony Petas tillträdde 16/1 -23

Vid frågor kontakta 

Gustav Kock, VD och Grundare, Torngrund Group, 073-972 18 31

Skrivet av:
Gustav Kock