Nyetablering för Ramudden i Kristianstad

2023-02-14

Torngrund har tecknat ett åttaårigt triple-net avtal med Ramudden avseende uthyrning av ca 750kvm LOA med 4300kvm uppställningsyta på Ängamöllan i Kristianstad.

"Vi är mycket glada över att kunna ingå detta avtal med Ramudden. Det ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi att utveckla flexibla och ändamålsenliga lokaler för stabila hyresgäster med låg känslighet mot konjunktursvängningar. VI hoppas kunna göra flera samarbeten med Ramudden på flera orter framgent" - Josefin Berglund, projektutvecklare på Torngrund.

Byggstart sker under kvartal 2, 2023 med inflyttning kvartal 2, 2024. Byggnaden är miljöcertifierad som rimmar med Torngrunds miljöpolicy och byggnationen leds av koncernens egna byggbolag Krafthus AB.

Industriområdet Ängamöllan i Kristianstad är ett nytt område som växer fram som en förlängning söderut från det befintliga industriområdet med mark för industri och till viss del detaljhandel. Nya Ängamöllan ligger synligt och lättillgängligt med skyltläge precis intill E22:an.

Går ni i tankarna på att utöka er verksamhet? Vi har flertalet byggrätter runt om i Sverige, läs mer här! 

No items found.
Skrivet av: