Om Torngrund Group

Vår kompetens omfattar en mängd olika områden, och koncernens verksamhetsområden innefattas av fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och byggnation. Dessa tjänster tillhandahålls under våra fyra varumärken: Egenlokal, Flexiblalokaler, Torngrund Förvaltning och Krafthus.

Torngrund utvecklar, äger och förvaltar framtidens lokaler inom industri, lager, logistik och kontor.

Våra ledord är flexibilitet, innovation och hållbarhet. För oss innebär detta att vi tar hänsyn till såväl våra kunder som vår omvärld. I dagens samhälle förändras behoven mycket snabbare än tidigare. Detta förhåller vi oss självklart till och tänker därför flexibelt redan från början så att vi snabbt kan ställa om och anpassa fastigheterna efter nya förutsättningar.

Med vårt innovativa arbetssätt ligger vi i framkant i en väldigt traditionell bransch. Det handlar om allt från sättet vi arbetar på till digitala lösningar för att mäta energiåtgång och innovativt tänkande kring hyreskontrakt. Allt detta tillsammans skapar hållbara fastigheter anpassade efter kundens behov som dessutom bidrar till en hållbar framtid. Som ytterligare ett led i vårt hållbarhetstänk är alla våra nyproducerade byggnader miljöcertifierade.

Koncernens siffror

Färdigställda byggprojekt
37
Balansomslutning
245 Mkr
Soliditet
42%
Medarbetare
9

Innehav

Egenlokal

Egenlokal är ett unikt koncept som gör att du som företagare, eller privatperson, har möjligheten att äga en lokal som en friköpt fastighet. En investering som innebär låga kostnader och frihet att hyra ut lokalen. Du kan använda din lokal till det som passar dig, oavsett verksamhet.

Krafthus

Krafthus är vårt byggbolag som bygger kommersiella fastigheter med inriktning mot industri, lager, logistik och kontori hela Sverige. Med kunden i fokus och ett flexibelt arbetssätt bygger vi framtidens lokaler som möter såväl kundens önskemål som marknadens behov.

Största ägare

Fastagon

Fastagon är ett fastighetsbolag vars inriktning är att investera i fastigheter med stor utvecklingspotential. Från vår första verksamma dag har vi haft en enorm strävan efter att skapa något nytt – utan att överge grundläggande värderingar.

Expertiss Holding AB

Expertiss Holding AB är ett privatägt investmentbolag som till största del gör aktiva investeringar i fastighetsrelaterade verksamheter. Företaget har sitt säte i Nyköping med kontor i Stockholm och Örebro.