Gröna och innovativa fastigheter

Torngrund utvecklar, äger och förvaltar framtidens kommersiella fastigheter med fokus på industri, lager, logistik och kontor.

Pressmeddelanden

Vi är ett rikstäckande bolag

Och med kunden i fokus arbetar vi flexibelt och innovativt mot målet att vara en långsiktig partner och en del av kundernas tillväxtresa. Vi tänker långsiktigt även när det gäller hållbarhet och miljö. Därför ser vi till att ligga i framkant med smarta digitala lösningar och självklart har alla våra nyproducerade fastigheter en miljöcertifiering. Vi jobbar helt enkelt med hållbara fastigheter för en hållbar framtid.

Flexibilitet

Innovation

Hållbarhet

Torngrund utvecklar, äger och förvaltar framtidens lokaler inom industri, lager, logistik och kontor. Våra ledord är flexibilitet, innovation och hållbarhet. För oss innebär detta att vi tar hänsyn till såväl våra kunder som vår omvärld. I dagens samhälle förändras behoven mycket snabbare än tidigare. Detta förhåller vi oss självklart till och tänker därför flexibelt redan från början så att vi snabbt kan ställa om och anpassa fastigheterna efter nya förutsättningar.

Vad vi gör

Med våra fastigheter skapar vi förutsättningar för det lokala näringslivet att växa vilket skapar arbetstillfällen och utrymme för nya affärsidéer. På kort sikt handlar det om behovsanpassade, hållbara och estetiskt tilltalande byggnader som enkelt kan ställas om när nya förutsättningar uppstår. På längre sikt handlar det om att vara en del av såväl kundernas som samhällets utveckling.

Ramudden + Torngrund

VDn har ordet

Behovsanpassat

Utveckling

Flexibilitet

Estetiskt

Våra nya projekt