Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Ränndalen 6
Adress
Optovägen 5
Status
Projektering
Byggår
2024
Planerat färdigställande
2024
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
742
Markarea (m2)
5036
Möjlig byggrätt (m2)
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
Ramudden

Kontakt

Josefin Berglund
Projektutvecklare
josefin.berglund@torngrund.se073 587 33 38

Kristianstad

Ängamöllan
Om fastigheten

Information

Fastigheten är belägen på Ängamöllan i Kristianstad med strategiskt läge och skyltläge mot E22an. Stora nyetableringar sker på granntomterna och närmaste granne är Kristianstad återvinningscentral Returum. Torngrund har tecknat ett 8-årigt triple-net avtal med hyresgästen Ramudden med tillträde Q2 2024. Uthyrningen avser 742 LOA samt ca 4300kvm uppställningsyta.

Området

Ängamöllan i Kristianstad är ett område som utmärker sig genom sitt blomstrande näringsliv och företagsanda. Här finns ett varierat näringsliv med företag inom ekoturism, jordbruk och ekologisk matproduktion. Många små, familjeägda företag trivs här och erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster. Området är känt för sitt engagemang för hållbarhet och miljövänlighet, vilket lockar besökare och företagare som delar dessa värderingar. Detta skapar en unik och ekologisk affärsmiljö i Ängamöllan.

Kommunen

Kristianstad är en kommun i södra Sverige som blomstrar med ett dynamiskt näringsliv och en stark entreprenörsanda. Med sin strategiska placering vid kusten och utmärkta infrastruktur, lockar staden företag inom flera sektorer, inklusive livsmedelsindustrin, teknik, och hållbar energi. Många små och medelstora företag trivs här och utgör ryggraden i det lokala näringslivet. Kommunen har också investerat i utbildning och forskning, vilket främjar innovation och tillväxt. Kristianstad är en förebild för framgångsrikt företagande och erbjuder en välkomnande miljö för både etablerade företag och nya startups.

Hyresgästen

Ramudden är ett svenskt företag specialiserat på trafiksäkerhetslösningar och trafikplanering. Med sitt huvudkontor i Uppsala har Ramudden blivit en framstående aktör inom branschen och har verksamhet både nationellt och internationellt. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive vägavstängningar, skyltning, trafikledning och uthyrning av utrustning som behövs för att säkerställa en smidig och trygg trafikmiljö. Ramudden har en stark inriktning på säkerhet och kvalitet, och deras expertis används ofta vid stora byggprojekt, vägarbeten och evenemang för att minimera risker och optimera trafikflödet. Genom att fokusera på innovation och hållbarhet strävar Ramudden efter att bidra till en säkrare och mer effektiv trafikinfrastruktur i samhället.