Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Görla 9:25
Adress
Braxenvägen
Status
Pågående uthyrning
Byggår
Planerat färdigställande
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
Markarea (m2)
10179
Möjlig byggrätt (m2)
6000
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
TBA

Kontakt

Norrtälje

Görla
Om fastigheten

Information

Fastigheten är belägen i Görla företagsby i hjärtat av Norrtäljes näringsliv. Totalt verkar ca 80 företag, stora som små, i en mängd olika branscher. Här hittar ni allt från service, handel, produktion och lager vilket skapar ett företagsvänligt klimat. Området ligger ca 5 minuter med bil från Norrtälje centrum och har flera bra busskommunikationer.

Området

Görla företagsby i Norrtälje är ett pulserande centrum för företagsliv och entreprenörskap. Området hyser en mängd olika företag inom olika sektorer, inklusive teknik, tillverkning och kreativa branscher. Många små och medelstora företag har etablerat sig här och bidrar till den lokala ekonomin. Innovation och hållbarhet är centrala inslag i Görla företagsby, med många företag som aktivt arbetar med miljövänliga initiativ. Det är en plats där företagsanda och tillväxt är i centrum och där affärsmöjligheter frodas.

Kommunen

Norrtälje kommun, belägen i Stockholms län, är en mångfacetterad plats med betoning på näringsliv och företagande. Kommunen är känd för sin bredd av branscher, inklusive handel, turism och teknik. Många små och medelstora företag har sin bas i Norrtälje och bidrar till den ekonomiska dynamiken. Fokus på innovation och entreprenörskap är påtagligt, och kommunen satsar på utbildning och infrastruktur för att främja företagsutveckling. Med sin natursköna omgivning och tillväxtvänliga atmosfär är Norrtälje en attraktiv destination för företagare och ekonomisk utveckling.

Vår idé

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att förtydliga för hyresgästen vad de kan göra med marken eller fastigheten för att uppfylla sina affärsbehov. Vår industri- och lagerfastighet är anpassad för att stödja olika produktions- och lagringsverksamheter med generösa ytor och hög takhöjd. För kontorsverksamheter finns flexibla kontorsutrymmen som kan anpassas efter företagets behov och möjliggör modern arbetsmiljö.

Hyresgästen har möjlighet att anpassa fastigheten efter sina behov genom att bygga om eller utrusta den enligt sina specifika krav. Detta inkluderar möjligheten att skapa specialanpassade produktionsområden, skapa effektiva lagerlayouter och designa kontorsytor som främjar produktivitet och trivsel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att utnyttja fastighetens flexibilitet och anpassningsbarhet för att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt. Vår målsättning är att erbjuda en plattform där företag kan trivas och växa med utrymme att förverkliga sina visioner.