Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Flottören 6
Adress
Silvergatan
Status
Pågående uthyrning
Byggår
Planerat färdigställande
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
Markarea (m2)
13303
Möjlig byggrätt (m2)
10000
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
TBA

Kontakt

Josefin Berglund
Projektutvecklare
josefin.berglund@torngrund.se073 587 33 38

Information

Fastigheten är belägen i Öja industriområde, kommunens nya område som är en fortsättning på det befintliga industriområdet med en närhet till den vältrafikerade riksväg 19 mot Tomelilla/Kristianstad centrum.

Området

Öja i Ystad är ett område som präglas av sitt blomstrande näringsliv och starka fokus på företagande. Här återfinns en variation av företag inom olika branscher, inklusive jordbruk, fiske och turism. Många små och familjeägda företag trivs i Öja och utgör en viktig del av områdets ekonomiska landskap. Innovationsanda och entreprenörskap är i centrum, med flera företag som aktivt strävar efter att driva hållbara och miljövänliga initiativ. Öja är en plats där företagsanda och tillväxt är i fokus, och den natursköna omgivningen lockar besökare som uppskattar en genuin och ekologisk upplevelse.

Kommunen

Ystad, beläget i Skåne län, är en kommun med en rik ekonomisk mångfald och en stark entreprenörsanda. Kommunen hyser en variation av branscher, inklusive handel, turism och kreativa sektorer. Många små och medelstora företag har sin bas i Ystad och utgör en vital del av den lokala ekonomin. Ystad uppmuntrar innovation och företagande genom utbildningsprogram och stödresurser. Med sin pittoreska kustmiljö och företagsvänliga atmosfär är Ystad en attraktiv destination för företagare och ekonomisk utveckling.

Vår idé

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att förtydliga för hyresgästen vad de kan göra med marken eller fastigheten för att uppfylla sina affärsbehov. Vår industri- och lagerfastighet är anpassad för att stödja olika produktions- och lagringsverksamheter med generösa ytor och hög takhöjd. För kontorsverksamheter finns flexibla kontorsutrymmen som kan anpassas efter företagets behov och möjliggör modern arbetsmiljö.

Hyresgästen har möjlighet att anpassa fastigheten efter sina behov genom att bygga om eller utrusta den enligt sina specifika krav. Detta inkluderar möjligheten att skapa specialanpassade produktionsområden, skapa effektiva lagerlayouter och designa kontorsytor som främjar produktivitet och trivsel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att utnyttja fastighetens flexibilitet och anpassningsbarhet för att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt. Vår målsättning är att erbjuda en plattform där företag kan trivas och växa med utrymme att förverkliga sina visioner.