Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Fargo 6
Adress
Kocks Väg 7 & 9
Status
Färdigställt
Byggår
2023
Planerat färdigställande
2023
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
3000
Markarea (m2)
6900
Möjlig byggrätt (m2)
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
Flertalet hyresgäster

Kontakt

Henrik Eriksson
Affärsstrateg & Grundare
henrik.eriksson@torngrund.se070 617 23 00

Nyköping

Hemgården
Om fastigheten

Information

Fastigheten är belägen i populära Hemgården i Nyköping. Under 2022/2023 bygger Torngrund groups egna byggbolag Krafthus 2st huskroppar om totalt ca 3000 kvm LOA. I området finns grannar som Vattenfall services, Holmgrens Bil, Ramirent och Anticimex. Här finns även 6st etapper av Egen lokals projekt med nästan 100st lokaler som stod färdiga 2021.

Området

Hemgården i Nyköping är ett område som framhäver sitt pulserande näringsliv och starka fokus på företagande. Här återfinns en variation av företag inom olika branscher, inklusive detaljhandel, service och teknik. Många små och medelstora företag har sin bas i Hemgården och utgör en vital del av områdets ekonomiska landskap. Entreprenörskap och innovationsanda präglar området, och flera företag strävar efter hållbarhet och miljövänliga initiativ. Hemgården är en plats där företagsanda och tillväxt är i fokus, och området erbjuder en attraktiv affärsmiljö för lokala företagare.

Kommunen

Nyköping, beläget i Södermanlands län, är en kommun som blomstrar med en dynamisk ekonomi och starkt fokus på företagande. Staden har en mångfald av branscher, inklusive logistik, handel och teknik. Många små och medelstora företag har etablerat sig här och utgör ryggraden i den lokala ekonomin. Kommunen har skapat en gynnsam miljö för innovation och entreprenörskap genom investeringar i utbildning och forskning. Med sitt strategiska läge vid Östersjökusten och en blomstrande företagskultur är Nyköping en attraktiv destination för företagande och ekonomisk tillväxt.

Vår idé

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att förtydliga för hyresgästen vad de kan göra med marken eller fastigheten för att uppfylla sina affärsbehov. Vår industri- och lagerfastighet är anpassad för att stödja olika produktions- och lagringsverksamheter med generösa ytor och hög takhöjd. För kontorsverksamheter finns flexibla kontorsutrymmen som kan anpassas efter företagets behov och möjliggör modern arbetsmiljö.

Hyresgästen har möjlighet att anpassa fastigheten efter sina behov genom att bygga om eller utrusta den enligt sina specifika krav. Detta inkluderar möjligheten att skapa specialanpassade produktionsområden, skapa effektiva lagerlayouter och designa kontorsytor som främjar produktivitet och trivsel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att utnyttja fastighetens flexibilitet och anpassningsbarhet för att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt. Vår målsättning är att erbjuda en plattform där företag kan trivas och växa med utrymme att förverkliga sina visioner.