Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Bilen 4
Adress
Rattvägen
Status
Pågående uthyrning
Byggår
Planerat färdigställande
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
Markarea (m2)
6500
Möjlig byggrätt (m2)
3250
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
TBA

Kontakt

Henrik Eriksson
Affärsstrateg & Grundare
henrik.eriksson@torngrund.se070 617 23 00

Nyköping

Arnö
Om fastigheten

Information

I denna del av Arnö är det mest inriktning mot logistik och transport men även mindre småindusti kan vara aktuellt. Området är nyligen taget i bruk och det har redan etablerats flera stora företag så som Foria, snabbbud mm. Egenlokal har också sålt slut ett projekt varav det kommer etableras ca 15 nya småföretagare under Q3 2023.

Området

Arnö industriområde i Nyköping är en dynamisk ekonomisk knutpunkt som centrerar sig kring näringsliv och företagande. Området rymmer en mångfald av företag inom olika branscher, inklusive tillverkning, teknik och logistik. Många små och medelstora företag har sitt hem i Arnö industriområde och utgör en viktig del av stadens ekonomiska landskap. Innovationsdriv och entreprenörskap är i högsta grad närvarande, med många företag som strävar efter att driva hållbara och miljövänliga initiativ. Arnö industriområde är en central motor för Nyköpings näringsliv och en plats där företagsanda och tillväxt blomstrar.

Kommunen

Nyköping, beläget i Södermanlands län, är en kommun som utmärker sig genom sitt livliga näringsliv och starka fokus på företagande. Staden har en mångfald av branscher, inklusive transport och logistik, handel och teknik. Många små och medelstora företag har sitt hem i Nyköping och utgör en viktig del av den lokala ekonomin. Kommunen främjar innovation och entreprenörskap genom att erbjuda stöd och resurser till företagare. Med sin strategiska position vid Östersjökusten och en blomstrande affärskultur är Nyköping en attraktiv destination för företagande och ekonomisk tillväxt.

Vår idé

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att förtydliga för hyresgästen vad de kan göra med marken eller fastigheten för att uppfylla sina affärsbehov. Vår industri- och lagerfastighet är anpassad för att stödja olika produktions- och lagringsverksamheter med generösa ytor och hög takhöjd. För kontorsverksamheter finns flexibla kontorsutrymmen som kan anpassas efter företagets behov och möjliggör modern arbetsmiljö.

Hyresgästen har möjlighet att anpassa fastigheten efter sina behov genom att bygga om eller utrusta den enligt sina specifika krav. Detta inkluderar möjligheten att skapa specialanpassade produktionsområden, skapa effektiva lagerlayouter och designa kontorsytor som främjar produktivitet och trivsel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att utnyttja fastighetens flexibilitet och anpassningsbarhet för att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt. Vår målsättning är att erbjuda en plattform där företag kan trivas och växa med utrymme att förverkliga sina visioner.