Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Kroken 4
Status
Pågående uthyrning
Byggår
Planerat färdigställande
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
4500
Markarea (m2)
6000
Möjlig byggrätt (m2)
Kontakta oss
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
TBA

Kontakt

Alingsås

Sävelund
Om fastigheten

Information

Fastigheten är belägen på Sävelund, ett väletablerat företagsområde i nordöstra Alingsås där det redan finns ett stort antal företag med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. På granntomten bygger systerbolaget Egen Lokal över 40st lokaler och på området finns bland andra Byggmax, Ahlsells, Granngården och Bilprovningen.

Området

Sävelund i Alingsås är ett område som utgör en viktig del av stadens blomstrande näringsliv. Här finner man en mångfald av företag inom olika branscher, inklusive tillverkning, teknik och service. Många små och medelstora företag trivs i Sävelund och bidrar till områdets ekonomiska dynamik. Flera av dessa företag har en stark inriktning på innovation och hållbarhet, vilket speglar stadens övergripande mål att främja företagande med miljöhänsyn. Sävelund är en viktig knutpunkt för Alingsås näringsliv och en plats där företagsanda och tillväxt står i centrum.

Kommunen

Alingsås, beläget i Västra Götalands län, är en kommun som utmärker sig genom sitt blomstrande näringsliv och starka engagemang för företagande. Här finner man en bredd av branscher, inklusive avancerad teknik, livsmedelsproduktion och kreativa sektorer. Alingsås har skapat en miljö som främjar innovation och entreprenörskap, vilket har gjort staden attraktiv för startups och småföretag. Kommunen samarbetar aktivt med näringslivet och erbjuder utmärkta utbildningsmöjligheter för att stödja företagstillväxten. Med sin välkomnande inställning gentemot företagare och strategiska geografiska läge är Alingsås en dynamisk och blomstrande destination för ekonomisk utveckling.

Vår idé

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att förtydliga för hyresgästen vad de kan göra med marken eller fastigheten för att uppfylla sina affärsbehov. Vår industri- och lagerfastighet är anpassad för att stödja olika produktions- och lagringsverksamheter med generösa ytor och hög takhöjd. För kontorsverksamheter finns flexibla kontorsutrymmen som kan anpassas efter företagets behov och möjliggör modern arbetsmiljö.

Hyresgästen har möjlighet att anpassa fastigheten efter sina behov genom att bygga om eller utrusta den enligt sina specifika krav. Detta inkluderar möjligheten att skapa specialanpassade produktionsområden, skapa effektiva lagerlayouter och designa kontorsytor som främjar produktivitet och trivsel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att utnyttja fastighetens flexibilitet och anpassningsbarhet för att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt. Vår målsättning är att erbjuda en plattform där företag kan trivas och växa med utrymme att förverkliga sina visioner.