Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Handlaren 3
Adress
Handelsvägen 3
Status
Pågående uthyrning
Byggår
Planerat färdigställande
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
Markarea (m2)
6600
Möjlig byggrätt (m2)
5000
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
TBA

Kontakt

Skövde

Södra Ryd
Om fastigheten

Information

Fastigheten är belägen i Södra Ryd med ett mycket strategiskt läge invid Karstorpsrondellen och nära Skövde Centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med flertalet bilhandlare, återvinningscentral och bensinstationer. Hög efterfrågan på lokaler i staden då ett helt industriområde ska konverteras till bostäder. Systerbolaget Egen lokal bygger ca 44 lokaler på granntomten.

Området

Södra Ryd i Skövde är ett område som pulserar av näringsliv och en stark entreprenörsanda. Här återfinns en imponerande mångfald av företag inom branscher som teknik, logistik och tillverkning. Många små och medelstora företag har etablerat sig här och utgör kärnan i områdets ekonomi. Innovationsdriv och företagande genomsyrar Södra Ryd, med flera företag som prioriterar hållbarhet och miljövänliga initiativ. Det är en plats där affärsmöjligheter frodas och där företagsanda och tillväxt är i fokus.

Kommunen

Skövde, beläget i Västra Götalands län, är en kommun som präglas av sitt blomstrande näringsliv och starka engagemang för företagande. Staden är hem för en imponerande variation av branscher, inklusive fordonstillverkning, högteknologi och hälsovård. Många små och medelstora företag har sin bas i Skövde och utgör ryggraden i det lokala näringslivet. Kommunen har satsat på utbildning och forskning för att stödja innovation och entreprenörskap, vilket har resulterat i en gynnsam affärsmiljö. Med sin strategiska placering och starka ekonomi är Skövde en inspirerande destination för företagande och ekonomisk utveckling.

Vår idé

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att förtydliga för hyresgästen vad de kan göra med marken eller fastigheten för att uppfylla sina affärsbehov. Vår industri- och lagerfastighet är anpassad för att stödja olika produktions- och lagringsverksamheter med generösa ytor och hög takhöjd. För kontorsverksamheter finns flexibla kontorsutrymmen som kan anpassas efter företagets behov och möjliggör modern arbetsmiljö.

Hyresgästen har möjlighet att anpassa fastigheten efter sina behov genom att bygga om eller utrusta den enligt sina specifika krav. Detta inkluderar möjligheten att skapa specialanpassade produktionsområden, skapa effektiva lagerlayouter och designa kontorsytor som främjar produktivitet och trivsel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att utnyttja fastighetens flexibilitet och anpassningsbarhet för att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt. Vår målsättning är att erbjuda en plattform där företag kan trivas och växa med utrymme att förverkliga sina visioner.