Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Assmundtorp 2:28
Adress
Industrivägen
Status
Pågående uthyrning
Byggår
Planerat färdigställande
Typslag
Industri
Kontor
Lager
Produktion
Storlek (LOA)
Markarea (m2)
7480
Möjlig byggrätt (m2)
3000
Elbilsladdare
Miljöcertifiering
Solceller
Hyresgäst
TBA

Kontakt

Härryda

Härryda Industriområde
Om fastigheten

Information

Fastigheten är belägen 25 minuter från Göteborg intill riksväg 40. Bra läge intill flygplatsen Landvetter som genomgår en stor destinationsutveckling. Budbee etablerade sig på granntomten under 2021. Hög efterfrågan på lokaler i området.

Området

Härryda Industriområde i Härryda kommun är en ekonomisk knutpunkt som pulserar med en mängd olika företag och starkt fokus på företagande. Området hyser en bred variation av branscher, från avancerad teknik och tillverkning till tjänsteföretag. Många små och medelstora företag har sitt hem här och skapar en dynamisk affärsmiljö. Innovativt tänkande och entreprenörskap är centrala drag i områdets identitet, och många företag är engagerade i hållbarhetsprojekt och miljövänliga initiativ. Härryda Industriområde är en viktig drivkraft för Härrydas ekonomi och utgör en plats där företagsanda och tillväxt blomstrar.

Kommunen

Härryda kommun, belägen i Västra Götalands län, är en plats där näringslivet och företagande har en central roll. Kommunen är känd för sin imponerande variation av branscher, inklusive avancerad tillverkning, teknik och tjänstesektorer. Många små och medelstora företag har sitt säte i Härryda och utgör ryggraden i det lokala näringslivet. Stödet för innovation och entreprenörskap är påtagligt, och kommunen satsar på utbildning och forskning för att främja företagsutveckling. Med sin strategiska placering och affärsvänliga atmosfär är Härryda en inspirerande destination för ekonomisk tillväxt och företagande.

Vår idé

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att förtydliga för hyresgästen vad de kan göra med marken eller fastigheten för att uppfylla sina affärsbehov. Vår industri- och lagerfastighet är anpassad för att stödja olika produktions- och lagringsverksamheter med generösa ytor och hög takhöjd. För kontorsverksamheter finns flexibla kontorsutrymmen som kan anpassas efter företagets behov och möjliggör modern arbetsmiljö.

Hyresgästen har möjlighet att anpassa fastigheten efter sina behov genom att bygga om eller utrusta den enligt sina specifika krav. Detta inkluderar möjligheten att skapa specialanpassade produktionsområden, skapa effektiva lagerlayouter och designa kontorsytor som främjar produktivitet och trivsel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att utnyttja fastighetens flexibilitet och anpassningsbarhet för att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt. Vår målsättning är att erbjuda en plattform där företag kan trivas och växa med utrymme att förverkliga sina visioner.